Directieleden

Basisschool RK BS Achterberg, dhr. Raymond Smeets
Basisschool KBS Noorderpoort, dhr Gijs van den Brink (wnd)
Basisschool KBS Heilig Hart, dhr. Jeffrey van Oursouw
Basisschool RK BS Sint Jan, mevr. Mirella Wilborts
Basisschool RK BS Sint Agnes, mevr. Marieke Struik
Basisschool RK BS Vlinderboom, dhr. Felix van den Bosch

Directeur-bestuurder, dhr. M.A. Verhoeven