Directieleden

Basisschool RK BS Achterberg, dhr. Raymond Smeets
Basisschool KBS Noorderpoort, mevr. Conny Stultjens
Basisschool KBS Heilig Hart, dhr. Jeffrey van Oursouw
Basisschool RK BS Sint Jan, mevr. Daisy van de Sande
Basisschool RK BS Sint Agnes, mevr. Mirella Wilborts
Basisschool RK BS Vlinderboom, dhr. Felix van den Bosch

Directeur-bestuurder, dhr. M.A. Verhoeven