Algemeen

Stichting Initia,

katholiek primair onderwijs voor Dongen en omgeving

Stichting Initia is op 1 augustus 2011 ontstaan uit de fusie tussen stichting Primondo en Stichting Katholiek Onderwijs Dongen. De naam is afgeleid van het Latijnse initium wat letterlijk ‘beginregel’ betekent. Initia is het begin van een nieuwe stichting, het begin een goede samenwerking en het begin van nóg beter onderwijs.
De nieuwe stichting en haar bestuur zijn groot genoeg om het (katholiek) onderwijs in Dongen een stevige positie te geven maar niet zó omvangrijk dat er een te grote afstand gaat ontstaan tussen ouders, medewerkers en bestuur.
De zes katholieke scholen die stichting Initia vormen, blijven hun onderwijs zelf inrichten en vormgeven. Het bestuur vindt deze ‘eigenheid van de scholen’ zeer waardevol, ook omdat de veelvormigheid in het onderwijs gehandhaafd blijft. Voor alle betrokkenen staat de kwaliteit van het onderwijs voorop; Initia wil de aan haar toevertrouwde leerlingen een stevige basis meegeven waarop zij verder kunnen bouwen.
Maak kennis met onze scholen… Klik op een foto!