Directieleden

rkbs Sint Agnesschool, mevrouw Marieke Struik
rkbs Sint Jan, mevrouw Mirella Wilborts
rkbs Achterberg, de heer Raymond Smeets
rkbs Vlinderboom, de heer Felix van den Bosch
kbs Heilig Hartschool, de heer Jeffrey van Oursouw
kbs Noorderpoort, de heer Raymond Smeets

Directeur bestuurder, de heer Nol van Beurden