Meer weten?

De agenda en notulen van de GMR-vergaderingen kunnen opgevraagd worden bij gmr@stichtinginitia.nl