Notulen

De notulen van de GMR-vergaderingen kunnen opgevraagd worden bij elliekimenai@sintjandongen.nl