KBS Noorderpoort

KBS Noorderpoort
KBS Noorderpoort

KBS Noorderpoort is mooi gelegen in het groene hart van de wijk “de Biezen”. De ruim 160 leerlingen die vooral uit de directe omgeving van de school komen hebben veel ruimte in en om de school om te leren en (veilig) te spelen in dit verkeersarme deel van Dongen.

 Visie en missie

KBS Noorderpoort erkent dat  ieder kind verschillend is en wil door het bevorderen van zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid het beste in het kind naar boven halen.

De school geeft dat vorm inhoud door te streven naar passend onderwijs: onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden en talenten (de onderwijsbehoeften) van de leerlingen. De Noordepoort vindt dat daltononderwijs het beste past bij de missie van de school. Vooral ‘zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid’ , de drie pijlers van het daltononderwijs, zijn een inspiratiebron voor het team van de Noorderpoort. 

Een kind is in staat tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving; ouders en leerkrachten moeten het kind de ruimte geven om zich te ontwikkelen tot een vrijdenkende en verantwoordelijke jongvolwassene. Het is de opdracht van een daltonschool om de leerling uit te dagen tot leren én leven. Ruimte te geven voor intellectuele groei in evenwicht met persoonlijke en sociale groei. Dit alles vanuit een ondernemende, democratische grondhouding. Door vrijheid te geven komt er ruimte voor zelfstandig werken en samenwerken.

Wilt u meer weten? Bezoek dan de website van de school via www.kbsnoorderpoort.nl